Excmo. Sr. D. XESÚS CARLOS PALMOU LORENZO

Excmo. Sr. D. Xesús Carlos Palmou Lorenzo (Medalla nº 29)

Tomó posesión el 01.02.2013

Captura de pantalla 2016-08-29 a las 21.15.34

Nombrado Académico de Número Electo o 20.04.2012
Tomó posesión 01.02.2013

Discurso pronunciado en su ingreso:
“DEREITO, PODER E ÉTICA”
Respuesta pronunciada por el Excmo. Sr. D. JULIO PADILLA CARBALLADA

Xesús Carlos Palmou Lorenzo , Rodeiro – Pontevedra, 1949

I.- ACTIVIDADE

-Funcionario Administración del Estado Grupo A1 (actualmente xubilado)

– Avogado

-Membro Titular da Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia. (1999-actualidade).

-Académico de número da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.

-Académico Honorario da Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada.

-Padroeiro das seguintes Fundacións (actualmente):

Fundación Castelao.
Fundación Alfredo Brañas.
Fundación Amigos de Galicia.
Fundación Galega contra o Narcotráfico

-Deputado do Parlamento de Galicia (de decembro 1989 a maio de 2009).

Como Deputado, participou como Relator –redactor en representación do grupo Parlamentario Popular nos Relatorios conxuntos que elaboraron as seguintes leis:

• Das Parzarías e de los Arrendamentos Rústicos Históricos de Galicia (Lei 3/1993 de 16 abril).
• Do Recurso de Casación do Dereito Civil Especial de Galicia (Lei 11/1993, de 15 xuño).
• Do Dereito Civil de Galicia (Lei 4/1995, do 24 de maio).
• Do Dereito Civil de Galicia (Lei 2/2006, de 14 xuño).
• De Fundacións de Interese Galego (Lei 12/2006, de 21 novembro).
• Secretario de Comisión constituída para a reforma do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia.
• Membro representante do Grupo Parlamentario Popular no Relatorio que elaborou un anteproxecto de Reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia.

-Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia (de 1996 a 2000).

-Conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local da Xunta de Galicia (de 2003 a 2005).

-Conselleiro do Consello de Contas de Galicia (de 2009 a 2014).

-Conselleiro Maior do Consello de Contas de Galicia (de 2014 e 2015).

-Letrado asesor da Asociación Feiral Semana Verde de Galicia (de abril de 1981 a marzo de 1991).

-Secretario Xeral – Letrado da Fundación Semana Verde de Galicia (de 16 marzo 1991 a maio de 1996).

-Secretario Xeneral – Letrado da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada
(de decembro 1992 a setembro de 1995).

-Presidente da Sociedade Galega de Medio Ambiente –SOGAMA- (de 1996 a 1998).

II. FORMACIÓN ACADÉMICA
.

Universidade de A Coruña.

– Doutor en Dereito. Tese sobre a Parcería Agraria e a súa evolución de cara a unha relación laboral. Calificación: Sobresaínte Cum Laude.

– Diplomado Superior en Dereito Civil de Galicia.

Universidade de Santiago de Compostela.- Instituto de Criminoloxía.

– Curso superior sobre condutas desviadas.

Escola Galega de Administración Pública.

– Diplomado Superior en Dereito Ambiental.

Universidad de Alcalá de Henares.-Instituto de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno.

2009-2015. Especialización en economía e xestión sanitaria.

III. EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA

Docencia no ámbito universitario.

Categoría: Coordinador e relator.

Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Dereito.

– Curso Superior de Dereito Civil de Galicia.

– Curso sobre Loita contra a Fraude Fiscal.

Universidade Internacional Menéndez y Pelayo de Santander.

Santander.

– Curso sobre Relaciones laborais- Acordos po lo crecemento e o emprego.

Categoría: Relator.

A Coruña

– Mecanismos de Control e Transparencia no Ámbito da Administración Pública.

Universidade de A Coruña.- Facultade de Dereito.

– Xornadas sobre Dereito Civil Autonómico.- Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia.

Categoría: Relator.

Universidade de Vigo.- Facultade de Dereito.

– Xornadas Xuridico-Sociais, Galicia no contesto estatal e internacional: Cuestions de presente e perspectivas de futuro.

Membro titular de Tribunais en cinco teses de doutoramento de diversas Universidades.

Libros.

Autor

1.- Título: AS PARZARÍAS AGRARIAS , ( a súa evolución cara a unha relación laboral) Editorial Reus, S.A. 2007
.

Coautor.

De diversos títulos e materias.

Outras publicacións:

Artigos:

Autor de cento corenta e oito artigos publicados en prensa diaria e revistas especializadas de temática económica, social, política e xurídica.

V. DISTINCIÓNS

– Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

– Medalla al Mérito de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española.

– Insignia de ouro da Asociación de Xuristas Galegos en Madrid (IURISGAMA).
– Comisario Honorario da Policía Nacional.

– Cruz ao Mérito Policial con distintivo branco.

– Medalla de ouro do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.

– Decano de Honor do Ilustre Colexio de Procuradores de Vigo.

– Procurador de Honor do Ilustre Colexio de Procuradores de A Coruña.

– Salmón de Ouro, concedido polo Concello de A Estrada.

– Insignia de Ouro da Asociación de Fillos e Amigos de A Estrada.

– Medalla de Ouro da Fundación Semana Verde de Galicia.

– Distinción de Veciño Exemplar concedida pola Confederación de Asociacións de Veciños de Lugo, o 27 de setembro de 2015.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies