Historia

A Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, xestouse por iniciativa do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña sendo Decano o Excmo. Sr. D. Manuel Iglesias Corral.

Por Orde do Ministerio de Educación e Ciencia do 23 de Xullo de 1966 aprobáronse os Estatutos da Academia, con sede na cidade da Coruña e autorizando o uso da denominación “Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación”, así como a utilización por parte dos seus membros do título de Académico.

O Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña impulso de forma decisiva a creación da Academia e posterior  funcionamento, tanto cando as súas dependencias atopábanse no Palacio de Xustiza, como tamén na súa actual sedel, en cuxos locais  se desenvolveron desde o seu comezo os actos corporativos da Institución, ata o seu traslado á sede actual na Praza Pintor Sotomayor, 1 (Edificio Real Consulado do Mar) da Coruña.

A Academia compóñena corenta académicos de número, académicos de honra e membros correspondentes. O seu obxecto, sinalado estatutariamente, está constituído pola actividade xurídica  galega en xeral, cursos, conferencias, seminarios, coloquios, concursos, revistas e publicacións, biblioteca, informes, ditames e consultas, propostas de reformas xurídicas, celebración de congresos, relacións externas coa Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación, Instituto de España, institucións afíns, universidades e colexios profesionais; en suma, o amplo ciclo da actividade xurídica e jurisprudencial.

O tratamento dos asuntos científicos foi encadrado en cinco seccións: 1) Dereito Administrativo, Urbanístico e Agrario; 2) Dereito Civil, Mercantil e Canónico; 3) Dereito Fiscal e Laboral; 4) Dereito Penal e Procesual; 5)  Dereito Foral Galego; 6)  Estudos xurídicos en xeral.

O traxe Académico consiste en toga forense con vuelillos brancos nos puños sobre fondo vermello, birrete negro con pompón vermello e luvas brancas. Baixo a toga os Académicos levarán pantalón negro e gravata de lazo tamén negra, con pescozo alto.

O 27 de Marzo de 1967 en acto celebrado no Ilustre Colexio Oficial  de Avogados da Coruña constituíuse, integrou e puxo en funcionamento a Academia, sendo nomeado Presidente fundador o Excmo. Sr. Don Manuel Iglesias Corral e como Académicos de Número que ocuparon as correspondentes cadeiras de brazos: 

ACADÉMICOS DE NÚMERO (primeira nómina de académicos)

Por orde Nº Medalla Corporativa 

  1.- D. Manuel Iglesias Corral

  2.- D. Paulino Pedret Casado

  3.- D. Federico Castejón y Martínez de Arizala

  4.- D. Evaristo Mouzo Vázquez

  5.- D. Pío Cabanillas Gallas

  6.- D. Raimundo Vidal Pazos

  7.- D. Gerardo Abad-Conde y Sevilla

  8.- D. Carlos Martínez-Barbeito y Morás

  9.- D. Servando Núñez Macías

Nº10.- D. José Puentes González

Nº11.- D. Pedro González López

Nº12.- D. José Samuel Roberes García

Nº13.- D. José Manuel Liaño Flores

Nº14.- D. Isidoro Millán Mariño

Nº15.- D. Antonio Vázquez Mouzo

Nº16.- D. Joaquín Otero Goyanes

Nº17.- D. Manuel Taboada Roca

Nº18.- D. Arsenio Cristóbal y Fernández-Portal

Nº19.- D. Antonio Pedrosa Latas

Nº20.- D. Manuel Lojo Tato

Nº21.- D. Florentino Vidal Fuentes

Nº22.- D. Juan Fernández García

Nº23.- D. José Pérez Ardá y López Valdivieso

Nº24.- D. Marcelino Cabanas Rodríguez

Nº25.- D. Carlos Gómez Carreras

Nº26.- D. Juan Morros Sardá

Nº27.- D. Santiago Nogueira Romero

Nº28.- D. Antonio Rosón Pérez

Nº29.- D. Antolín Sánchez Vieites

Nº30.- D. Benigno Varela Fernández

Nº31.- D. José Samuel Roberes Álvarez

Nº32.- D. Sebastián Martínez Risco y Macías

Nº33.- D. Ernesto Baltar Santaló

Nº34.- D. Camilo Suárez Fernández

Nº35.- D. Rafael Areses Pérez

Nº36.- D. Dimas Hernández Corchero

Nº37.- D. José Pérez Ávila

Nº38.- D. Manuel Ojea Otero

Nº39.- D. José Luis López Mosteiro

Nº40.- D. Francisco Jiménez de Llano

No devandito acto se deu lectura aos Estatutos da Academia que foran aprobados pola Orde Ministerial do 23 de Xullo de 1966,  e designáronse os membros da  Xunta de Goberno, que quedo constituída do seguinte modo: Presidente, D. Manuel Iglesias Corral; Vicepresidente, D. Pedro González López; Secretario, D. José Puentes González; Bibliotecario, D. Arsenio Cristóbal y Fernández-Portal; Tesoureiro, D. Juan Fernández García; Vogal 1º, D. Raimundo Vidal Pazos e Vogal 2º, D. Florentino Vidal Fuentes.

O Regulamento da Academia foi aprobado en Sesión do Pleno celebrada o 23 de Xullo de 1967, onde acordouse celebrar Sesión Solemne de apertura  na que pronunciaría o seu discurso de ingreso o Presidente da mesma, o que tivo lugar o 10 de agosto de 1967 no Salón capitular do Concello da Coruña. Leste foi o primeiro discurso  de ingreso lido que versou sobre “Os Grandes Jurisconsultos Galegos, Bernardo o Compostelán o Mozo”. Foi contestado polo  Subsecretario do Ministerio de Educación e Presidente de Honra da Academia Excmo. Sr. D. Luís Legaz Lacambra.

En 1989 faleceu o primeiro Presidente e fundador desta Academia, Excmo. Sr. Don Manuel Iglesias Corral, insigne xurista, impulsor desta Institución e de toda a súa actividade científica.

En febreiro de 1990 é elixido polo Pleno de Académicos un novo Presidente, o Maxistrado Excmo. Sr. Don José Antonio García Caridad, sucedendo no cargo ao Excmo. Sr. Don Manuel Iglesias Corral.

A Xunta de Galicia concedeu á Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, en atención aos méritos que nela concorren a MEDALLA CASTELAO por Decreto 130/1991 do 25 de abril de 1991.

O 1 de xullo de 2010 quedo integrada como academia asociada ao Instituto de España.

O 7 de xullo de 2011 recíbese Credencial Nº 229/2011 do Xefe da Casa de S.M. O Rey, comunicando que S.M. o Rey, accedendo á petición que Lle foi formulada, tivo a ben conceder o título de REAL á Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.

En aplicación do disposto no artigo 27.19º do Estatuto de autonomía para Galicia e do artigo 3 da Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencias de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, a Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación está adscrita á Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local segundo “DECRETO 373/2003, do 16 de outubro, sobre asunción por parte da Comunidade Autónoma de Galicia das funcións en materia de Academias e a súa asignación a diversos departamentos da Xunta de Galicia.”

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies