Aviso legal

Esta páxina e tódolos seus contidos son propiedade da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación (en adiente RAGXEL) con sede social en Praza Pintor Sotomayor 1, Edif. Real Consulado do Mar, 15001 de A Coruña e NIF: Q-1568004-D. Este material está suxeito á normativa vixente en materia de propiedade intelectual, o seu acceso e uso implica a aceptación de:
O acceso ó sitio web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións engadidas neste Aviso legal.
Tódolos dereitos de propiedade intelectual do dominio web, así como dos contidos pertencen, ben á RAGXEL, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só se autoriza a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no web e hacer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso de seus pais, titores ou representantes legais.
Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e a empresa. En caso de discrepancia entre a información contida no el sitio web e a contida no papel, estaráse a esta última. A RAGXEL resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través del sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da empresa, polo que non se fai responsábel nin da información contida nos mesmos nin de calquer efectos que puideran derivarse de dita información.

Infórmase que os datos engadidos neste formulario, conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa.

A finalidade do tratamento é informar ós interesados sobre a RAGXEL, os seus servizos e/ou productos. En caso de negarse a comunicar os datos podería ser imposible informarlo.
Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección de correo electrónico, ou correo postal arriba indicada.
Os datos proporcionados polo Usuario a través da web e/ou correo electrónico poderán ser empregados para o envío de publicidade tanto a través de mensaxes sms a móbil, como por correo electrónico.
O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web, así
como intentar acceder ós datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc.
A RAGXEL non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, cualquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web. O Cliente acepta expresamente deixar exenta á RAGXEL de cualquera responsabilidade relacionada coa web. O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puideran derivarse do acceso a ditos contidos así como da súa reproducción ou difusión.

A RAGXEL non será responsábel das infraccións de cualquera Usuario que afecten ós dereitos de outro Usuario da web, ou de terceiros, engadindo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e cualquer outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

A RAGXEL fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante cualquera utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexiranse únicamente polo dereito español, someténdose ós Xulgados e Tribunais competentes na provincia de A Coruña.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies